Admission Open in M.Sc in Information System Engineering (March 2020 Intake)

gces_logo
GCES

M.Sc in Information System Engineering कार्यक्रमको स्थगित प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना:

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह March Intake 2020 को लागी यस गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड साइन्समा सञ्चालित कार्यक्रम M.Sc in Information System Engineeringको पूर्णशुल्कीय केहि सिटका लागी मिति २०७६ चैत्र १४ गते तोकीएको प्रवेश परिक्षा विषम परिस्थीतीबस हुन नसकेकोमा मिति २०७७/०३/०५ को केन्द्रिय भर्ना समितीको निर्णय अनुसार उक्त प्रवेश परिक्षा मिति २०७७ असार १४ गते विहान ११:०० बजे दखि सञ्चालन हुने भएकोले इच्छुक आवेदकहरुलाई मिति २०७७/०३/१२ गते सम्म Online फारम भर्नुहुन पूनः सूचित गरिन्छ ।

प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी अन्य जानकारीः
• प्रवेश परिक्षा मितिः २०७७ असार १४ गते, विहान ११:०० बजे
• परिक्षा केन्द्रः गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड साइन्स, लामाचौर, पोखरा
• आवेदन शुल्कः रु १,६०० ( पो. वि. वि. विज्ञान तथा प्रविधि संकाय को NIC Asia Bank, Account No Q241052548252401 मा जम्मा गरी भौचर पेश गर्नुपर्ने )
• Online फारम भर्ने अन्तिम मितिः २०७७ असार १२ गते (Link :https://www.pu.edu.np/fstentrance2020/master/)
• न्युनतम योग्यताः BE in Computer/ Software/Information Technology/ Electronics and Communication / Electrical and Communication वा सो सरह को तह न्युनतम 2.0/4.0 CGPA वा दोस्रो श्रेणीमा उत्तिर्ण भएको हुनु पर्ने ।
• प्रवेश परिक्षा सम्बन्धि पाठयक्रम पोखरा विश्वविद्यालयको वेब साइट बाट डाउलोड गर्न सकिने छ

-क्याम्पस प्रशासन

Leave us a Comment