Important information regarding postponement of Entrance examinations of M.Sc in Information System Engineering program

gces_logo
GCES

M.Sc. in Information System Engineering कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा स्थगन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना:

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायको मिति २०७६/१२/०९ को सूचना अनुसार यस कलेजमा सञ्चालित स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम M.Sc. in Information System Engineering कार्यक्रमका लागी पूर्व निर्धारीत मिति २०७६/१२/१४ गते हुने प्रवेश परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशन नभए सम्मका लागी स्थगित भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
साथै आवेदकहरुले Online फाराम भर्ने समय भने अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि थप गरिएको सम्बन्धित सवैमा सूचित गरीन्छ । प्रवेश परीक्षा सम्वन्धि तालिका पछि प्रकाशन गरिनेछ ।

-क्याम्पस प्रशासन

Leave us a Comment